תשלומים ללימודים


1800

תכנית לימודים מלאה עד דצמבר

900שנה

סמינר 4 בשיבא

450שנה

סמינר 4 לעובדי שיבא

400

קליניקa קריטית תקיפות מיניות - סדנת

80

קליניקa קריטית מפגש יחיד

50

חוברת בהוצאת דורa