שיחת ארקשון; מקרים נדירים, הבלתי ניתנים לסיווג של הקליניקה

בין השנים 1996 ל-1998 התקיימו שלושה מפגשי שיח, אשר אורגנו על ידי הסקציות הקליניות של השדה הפרוידיאני ונסבו סביב עבודות קליניות, רובן על פסיכוזות, והיו משופעים ברעיונות והבניות חדשניות. מבינהם, מערכת כתב העת פולמוס תרגמה, יחד עם חברים נוספים, את שיחת ארקשון, שיחה שהתנהלה ב-1997 בעיר ארקשון.  

בהקדמה למהדורה העברית נכתב: "מדובר במקרים אשר אינם עונים באופן ברור על סיווג זה או אחר, ומצריכים לפיכך חדות והקפדה בלמידת המבנה על פרטיו, אפילו המזעריים ביותר, שיאפשרו לנו לבסוף לבחון ולאבחן למרות היעדרותן של קוארדינטות ברורות כמו רגע פריצת הפסיכוזה או חרף החזות הנוירוטית המוליכה שולל".  שיחת ארקשון היוותה ללא ספק נקודת מפנה מכרעת בהמשגת הפסיכוזות ובהכוונת הריפוי של פסיכוטיים ושל נוירוטיים גם יחד. הפיתוחים שנעשו במהלכה משלבים בתוכם את הרעיונות הגלומים בהוראתו האחרונה של לאקאן, ומעניקים להם חיות יוצאת דופן.

שלמה ליבר

לקריאה ב"שיחת ארקשון" לחצו כאן