קליניקa קריטית          
 
קליניקa קריטית

כחלק מפעילות הפלטפורמה ללימודים חדשים, מתקיימות סדנאות פנימחוציות או חוצפנימיות לתכנית הלימודים הראשית, בהן נדון בסוגיות שונות הנוגעות לאוריינטציה הלאקאניאנית.
הסדנאות מתקיימות בתל אביב ומחוצה לה ופתוחים למתעניינים בלאקאן, גם ללא רקע קודם או רקע קליני.