PART: Psychosis Autism Research and Treatment
יחידה חדשה לטיפול באורינטציה לאקאניאנית תפתח בחודש ספטמבר 2019 במסגרת מרפאת "קשת" לטיפול בבוגרים על הרצף האוטיסטי בבית החולים שיבא. 
היחידה באחריות ד"ר ליאת שליט. 
בשיתוף פעולה עם ד"ר טמיר אפשטיין, מנהל המרפאה ועם ד"ר מרקו מאואס, מרכז פרויקט דורa. 

היחידה תטפל בפונים מעל גיל 18, המצויים תחת שאלה אישית הנוגעת לתופעות המשויכות לרצף האוטיסטי ולפסיכוזות. הטיפול מתבצע במסגרת מרפאתית על בסיס התחייבות קופת החולים (טופס 17) או בתשלום פרטי. 

ביחידה עובדים אנשי מקצוע מוסמכים או בתהליך הסמכה במקצועות הבריאות (רופאים, פסיכולוגים, עובדים סוציאלים) ואשר מעמיקים מזה שנים בלמידה ובהכשרה באורינטציה הלאקאניאנית באמצעות אנליזה אישית, הדרכה מתמדת, לימודים תיאורטיים והשתתפות בימי עיון ובכנסי האסכולה הלקאניאנית. 

היחידה שמה לה למטרה לאפשר קיומו של שיח פסיכואנליטי בין כתלי בית החולים, תוך דיאלוג מתמיד עם פרופסיות ואורינטציות אחרות, על מנת לחדד את דגשי הוראתם של פרויד ולאקאן בעבודה מעשית ויומיומית. 
זאת, תוך הבהרת האופן בו טיפול באמצעות המילה, טיפול באמצעות הדיבור, יכול לתת מענה תרפויטי לסוגי אי נחת ואופנים עכשווים של הסבל הסובייקטיבי. בית החולים Hospital הוא משכנו של הסובל ותפקידו האצילי משכבר הימים הוא לארח אותו Hospitality: תהא האורינטציה שלנו להוות מקום לטפל ולחקור כיצד אפשר לשכן סבל זה בשפה, בכדי לשנות משהו בו. 
"הפסיכואנליזה, בין שהיא מתיימרת להיות סוכנת של ריפוי, של הכשרה או של חקירה, יש לה תווך אחד ויחיד: דיבורו של הפציינט. ברירותה של עובדה זו אינה תירוץ להתעלם ממנה. ואכן, כל דיבור קורא למענה". 
(מתוך: לאקאן, ז'. פונקציה ושדה של הדיבור ושל השפה. בתוך: כתבים, א'. רסלינג. תרגום נועם ברוך.)

במסגרת היחידה יתקיים סמינר תיאורטי בו נקרא צעד אחר צעד את סמינר III של לאקאן : הפסיכוזות, ביחד עם ספרו של פרויד "שרבר" על נשיא בית המשפט בדרזדן שהותיר כתבי יד מפורטים אודות משברו הנפשי. 
הסמינר יתקיים בימי רביעי אחת לחודש בין השעות 14:00-15:30 בחדר הישיבות בבניין שיקום המבוגר בתל השומר. 
אחראיות על הסמינר התיאורטי: ליאת שליט עם רוני מנור
תאריכי המפגשים: 6.11, 4.12, 1.1, 5.2, 4.3, 1.4, 6.5, 3.6, 1.7
שכר לימוד: 1200 ש"ח.
עובדי המרכז הרפואי שיבא מוזמנים למפגשים בתנאי של נוכחות מתמדת.  

הצגות מקרה: ימי רביעי אחת לחודש בשיתוף פעולה עם הסמינר הקליני של דורa שבאחריות פרלה מיגלין ואבי ריבניצקי
הצגות המקרה סגורות לצוות העובד ביחידה

שיתוף פעולה עם המוסד Le Courtil: מוסד חינוכי-רפואי באורינטציה לאקאניאנית לילדים בגילאי 6-20 הסובלים מקשיים נפשיים וחברתיים 
בשנת 2013 יזמה דורa שיתוף פעולה ראשוני עם הסקציה הקלינית בבריסל, במסגרתו נסעו שלוש משתתפות למוסד Le Courtil בבלגיה. כתוצאה מכך, נוצרו קשרים נוספים עם סקציות קליניות נוספות באירופה. כעת,  ייסודו של פרויקט PART  מאפשר צעד נוסף של שיתוף פעולה עם Le Courtil, הכולל ימי עיון משותפים וחילופי סטודנטים. 

 
סרטה של מריאנה אוטרו, "תחת שמיים פתוחים" אודות המוסד 
הוקרן בסינמטק תל אביב במסגרת פסטיבל דוק אביב
בשנת 2014