סמינר קריאהבאחריות מבל גרייבר עם ליאת שליט

"... אותה משמעת המאפיינת את מלאכת הקומנטר"

הפירוש: מאמת לאירוע
לקראת הכנס הקרוב של האסכולה, מלמדי דורa בליווי משתתפים ינחו את קריאת הטקסט "הדבר הפרוידיאני", שמופיע ב"כתבים" כרך א לז'אק לאקאן, רסלינג, 2015.
"טקסטים הנראים בני-השוואה לאלה שההוקרה האנושית, בזמנים אחרים, פיארה בתארים הרמים ביותר, וזאת בזכות עמידתם במבחנה של אותה משמעת המאפיינת את מלאכת הקומנטר, שאת ערכה מגלים כאשר משתמשים בה על פי המסורת, כלומר לא רק כדי למקם דיבור בהקשר של תקופתו אלא גם כדי להעריך אם התשובה שמוצאים בדיבור זה לשאלות האקטואליות, יש בה או אין בה משום התקדמות ביחס לתשובה שהוא מספק לשאלות שהוא מעלה." (שם, עמוד 380).

נקרא גם בארגומנט של אריק לוראן לקראת כנס NLS ב- 2020 על הביבליוגרפיה שלו. 

                                                                                                                                                                                            מבל גרייבר