סמינר קריאה  2018-9 - באחריות מורים, מלמדים ומשתתפים
 la discipline du commentaire
"כר פורה לקומנטר"
דחוף! URGENT!
 
טקסטים לקריאה:

Bernard SEYNHAEVE
      ¡URGENT!
      ¡URGENCE!
 
Jacques LACAN
      Preface to the English Edition of Seminar XI
      Préface à l’édition anglaise du Séminaire XI

Jacques-Alain MILLER
      The Real Unconscious
       L’inconscient reel
     The Space of a Lapsus
      L'esp d’un lapsus
      The Space of a Hallucination
       L'esp d’une hallucination     
 The Speaking Being and the Pass
       La passe du parlêtre
 
Éric LAURENT
Disruption of Jouissance in the Madnesses Under Transference
Disruption de la jouissance dans les folies sous transfert
 
טקסטים אלו יפורסמו ב The Lacanian Review Issue 06 שבקרוב יהיה בידינו.
הם כבר קיימים בצרפתית ובספרדית. חלק מהטקסטים יהיו בתרגום לעברית.
 
"... טקסט זה של פרויד ... אפשר למצוא בו את אותו עושר בלתי נדלה של משמעויות ההופך אותו כר פורה לקומנטר, כאילו נוצר למטרה זו מלכתחילה? אין מדובר באחד מאותם טקסטים דו-ממדיים, שטוחים עד מאד, כפי שאומרים המתמטיקאים, שאין להם ערך אלא של מוסכמה בשיח מכונָן, אלא טקסט הנושא דיבור, כל עוד דיבור מהווה הופעה חדשה של אמת". (ז'אק לאקאן, כתבים, תרגום נועם ברוך, רסלינג, עמוד 359).