סמינר מחקר -  באחריות סמואל נמירובסקי ונתן ברנט

היחסים בין דחיפות, לאקט ולפאס

על פי ברנארד סיינהב (נשיא האסכולה של ה -NLS ), קיימים שלושה רגעים של דחיפות: הדחיפות הסובייקטיבית, הדחיפות של ההוויה-הסחה, והדחיפות של פוסט-פאס.
 רגעים אלו מאפיינים על פי עדותו שלבים בהם עבר הוא עצמו כאנליטיקאי של האסכולה.
על פי ז'אק אלן מילר, הפאס מהווה אנטינומיה, לדחיפות המכוונת את האנאליזנד לעבר האנאליזה.
 שלושת השלבים אמורים להוות אופקים או נקודות ציון עבור האנליזאנד בתהליך הכשרתו האנליטית. 

בסמינר מחקר נחקור את שלושת השלבים, את מושג הדחיפות ביחסו לאקט האנליטי ולפאס, מהי האנטינומיה, ומדוע וכיצד מהווה הדחיפות רגע של זמן לוגי הקודם לאקט האנליטי.
 
 
הרפרנטים  לסמינר מחקר של השנה יהיו:
מאמרו של סיינהב, חלקים משיעורים של מילר המתייחסים לדחיפות, מקרים קליניים של פרויד, הטקסט עכבה סימפטום ומועקה,  ועדויות של אנליטיקאים שעברו את הפאס.
בסמינר יהיו מתדיינים במתכונת דומה לזו של סמינר קריאה.