סמינר מחקר – סמואל נמירובסקי עם נתן ברנט

הפירוש כאמת, כפרדוקס, כחתך,  כג'אקולציה, כאירוע   

לאקאן, בהקדמה למהדורה האנגלית של הסמינר האחד-עשר, קובע,  כי ׳הממשי אנטינומי לכל מה שנראה כנכון, כאמיתי׳. באותה הקדמה  יציב כקריטריון לסיום האנליזה  את היכולת להעיד על ה׳אמת המשקרת׳.
 אנו נמצאים בפרקטיקה ׳פוסט פרשנית׳, קובע ז׳אק אלן מילר במאמר ׳ההפכי של הפירוש׳ (1996). במאמר אחר, ׳המילה הפוגענית׳ (הרלי ברלי 2009) הוא קובע כי, ׳ללא ספק, המילה פירוש (אינטרפרטציה)  אינה המילה המתאימה לתיאור האפשרות של הנגיעה בגבול המבני הכופה עצמו על ידע׳.
בסמינר מחקר ננסה, לאור קביעות אלו, להתחקות אחר המסלול שעובר לאקאן, החל מההוראה הראשונה שלו, ועד להוראה המאוחרת, ביחסו למושג האמת, והשלכות השינויים בתפיסת המושג  על הפירוש הפסיכואנליטי.
הסקירה תנסה לשפוך אור על הגרסאות השונות של המושג של אמת, מהן לאקאן נאלץ להיפרד על מנת שהפירוש הפסיכואנליטי יקבל את אופיו המיוחד: החל מהפירוש כתרגום של הריק, אפקט של ברק, אפקט של פרדוקס, של קרע, אפקט של פספוס, אפקט של מפגש כושל...אמת  ג'אקולציה, אמת אות, אות מתמטי, אמת אירוע... (סידרה שאריק לוראן מפרט בהרצאה של נעילת כנס של הנל"ס ביוני 2019).
התוכנית תדרוש מחקר והשתתפות פעילה.
                                                                                                                                   סמואל נמירובסקי ונתן ברנט