סמינר מבוא- באחריות מבל גרייבר, שלמה ליבר, אבי רבניצקי

הדחיפות כאופנות הלא-מודע והסיפוק


"זו הייתה שטות להתחתן כל כך מוקדם, לא הייתי צריכה להזדרז כל כך..." – זה המפתח לפענוח חלום אחד שספרה גברת אחד לפרויד. פרויד מתייחס לחלום "לדוגמה" (לפי מילתו) זה פעמים אחדות לאורך כתביו, החל ב"פירוש החלום" (1900) וכלה בהרצאה ה-14: "מילוי משאלה", מתוך "הרצאות מבוא לפסיכואנליזה" (1916-17), שבה הוא מציג גם את האיווי הלא-מודע המזין חלום זה: "תשוקת-ראייה מינית" (sexuelle Schaulust) המבקשת כאן אחר סיפוקה (befriedigung) הבהול.
ובכן, גם אנו מבקשים לעשות חלום זה למופת שיאפשר לנו לשאול על הקשר בין 'דחיפות' (הנושא שלנו השנה) לבין החלום - החל מעצם האיווי לחלום, דרך הדחיפות היכולה לבוא לידי ביטוי בתוכן הגלוי או הסמוי של החלום ובאיוויו הלא-מודע, וכלה בתחושת הדחיפות העשויה להתעורר בנו בעקבות חלום שחלמנו ושיש לה פעמים רבות אפקטים מיידים על "חיינו בהקיץ". מכאן לא רחוקה הדרך לשאול גם על הקשר בין הדחיפות לסימפטום, בין הדחיפות להעברה, בין הדחיפות לפאנטזמה... ועוד.
נודה על האמת, אין לנו תשובות מוכנות מראש לשאלות הללו, כל מבוקשנו הוא לחקרם צעד אחר צעד. אך בראש מחקר זה חפצים אנו להעמיד את השאלה (או ההשערה) המנחה הבאה: האין ה-'דחיפות', העשויה לחבור לכל אחת מן התצורות או ההתנסויות הללו, משקפת בעיקרה את מה שניתן לכנות 'סיפוק-בחינת-דחיפות', היינו הסיפוק המבוקש בבהילות? וזאת, לאחר שניעור האיווי הלא-מודע – ויחד עימו צץ איום "ההתענגות המשבשת" - והפר בכך את האיזון הדק והשביר, הנתמך על ידי "עיקרון ההנאה", שבו אנו מבקשים להתמיד בשנתנו השגורה בלילה כביום?

כדי להתחיל, נמליץ לקרוא בעיון במקורות הבאים:
  1. על החלום המוזכר לעיל: פרויד, ז. פירוש החלום (1900), פרק 6: "מלאכת החלום", תת-פרק ו', ע"מ 390-392, הוצאת עם עובד.  וכמו כן: הרצאה ה-14: "מילוי משאלה" מתוך הרצאות מבוא לפסיכואנליזה (1916-1917), ע"מ 148-149 ו-ע"מ 152-154, הוצאת דביר ת"א, כרך ראשון.
  2. על מהות האיווי בחלום ועל האיווי לחלום: פרויד, ז. פירוש החלום (1910), פרקים ג' ו-ד', ע"מ 497-525, הוצאת עם עובד.
  3.  על הסימפטום: ז. פרויד,ז. הרצאה ה-17 והרצאה ה-23 מתוך הרצאות מבוא לפסיכואנליזה (1916-1917), הוצאת דביר ת"א, כרך ראשון.
  4. Lacan, J., "Preface to the English-Language Edition", Seminar XI, The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, Norton, NY/London 1978, p. vii.
  5. Eric, L., "Disruption of the Enjoyment in the Follies under Transference", Hebdo Block 133, 15 April 2018.
 
במהלך הסמינר, ולפי העניין, תינתן ביבליוגרפיה נבחרת נוספת.