סמינר מבוא - מבל גרייבר, שלמה ליבר , אבי ריבניצקי

חלום, פירוש: בין אמת, איווי ואירוע.
 
גישתו של פרויד לחלום היא שספקה את הדוגמה הראשונה והמרכזית לפירוש בפסיכואנליזה. ידועה אמרתו של פרויד: "פירוש החלום הוא דרך המלך להכרת הלא-מודע". עם זאת פרויד חזר וטען כי "החלום אינו 'הלא-מודע'". טענה זו, כמו גם הגבול שהניח פרויד לפירוש החלום באמצעות המונח "טבור החלום", וכן רוויזיות מאוחרות יותר שערך פרויד בתורת החלום שלו, שכוונו אל האזור ש"מעבר לעקרון ההנאה" (קרי: הטראומה, בעיקר), הדגישו את שלא ניתן לפירוש ולמתן משמעות בחלום והעידו למעשה על כשל מהותי, שמרבית החלומות אינם נמלטים ממנו לגמרי, בפונקציה של החלום (המשך השינה ומילוי האיווי). אולם גבולות אלה
אינם שמורים, כמובן, רק לפירוש החלום, אלא הם חלים באופן עקיב על מושג הפירוש בפסיכואנליזה בכלל. הוראתו האחרונה של לאקאן מרחיבה גבולות אלה עד להפיכתם לעצם מהותה ומרכזה של הפסיכואנליזה, בעקבות מושגים כגון 'הלא-מודע הממשי', 'הגוף המדבר', 'לה-לאנג', 'סינטום', 'אירוע גוף' ועוד. כיצד אפוא ניגשים אנו בימינו אל פירוש החלום ואל הפירוש בכלל בפרקטיקה שלנו המכוונת על פי הוראתו של לאקאן?
 
ביבליוגרפיה בסיסית:
  1. פרויד, ז. (1900). פירוש החלום, פרק 3. ת"א: עם עובד.
  2. פרויד, ז. (1900). פירוש החלום. חלום הילד הנשרף, בתחילת פרק 7 ובתחילת תת-פרק 3 של פרק 7. ת"א: עם עובד.
  3. ז.פרויד. (1933). "מבוא לפסיכואנליזה – סדרה חדשה של הרצאות", הרצאה עשרים ותשע ("רוויזיה של תורת-החלומות"). כתבי זיגמונד פרויד. ת"א: דביר.
  4. ז. פרויד. (1937). "הבניות באנליזה". בספר הטיפול הפסיכואנליטי, ת"א: עם עובד.
  5. לאקאן, ז', על חלום הילד הנשרף:
Lacan, J., The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis. The Seminar of Jacques Lacan, Book xi ,p. 34-35 and p. 57-59
  1. הארגומנט של אריך לוראן לכנס NLS 2020 בנושא "פירוש: מאמת לאירוע".
  2. הארגומנט לקראת כנס AMP 2020 בנושא: "החלום. הפירוש והשימוש שלו בטיפול הלאקאניאני".
  3. Miller,J.A."Le monologue de l’apparole" ,La Cause freudienne, n34, Navarin, Paris, 1996. In English: "The monologue of L’Apparole". https://www.scribd.com/doc/59428867
  במהלך הסמינר יוצע חומר נוסף לקריאה ולעיון.
                                                                                                                                                                                שלמה ליבר