סמינר "טיוטות" – מרקו מאואס

השנה ננסה לקרוא את היסודות והפרדוקסים של הפירוש הפסיכואנליטי על בסיס פירושיהם של פרויד, של
לאקאן, וגם של אנאליטיקאים אחרים – על רקע הטקסט של אריק לורן ״הפירוש: מאמת לאירוע״. ניטול,
למשל, את "איש העכברושים": פרויד טוען בפני הפציינט כי הצעת אמו שיתחתן חתונה שיש בה כדאיות
במקום להתחתן עם האישה שאהב, הייתה אמירה פתוגנית, אמירה שכלכלה את כל הסימפטומים שלו.
לאקאן מציין שפירוש זה היה ״לא מדויק, אבל אמיתי״. כיצד לקרוא פירוש זה לאור המבוא של אריק לוראן
לכנס 2020 NLS ?אף ש"האמיתי" מופיע כאן, האין מדובר גם בפירוש כאירוע?

ביבליוגרפיה לדוגמה: