נקודת ההתייחסות הבסיסית של סמינר "התחלות" השנה תהיה ה"המבוא למהדורה האנגלית של הסמינר ה-11". לאקאן כתב מבוא זה ב-1976, כלומר 12-13 שנה לאחר סמינר ה-11, ממש בסיומו של סמינר 23, ג'ויס הסינטום. באמצעות מבוא קצר ומעובה זה מחדיר לאקאן אל הקורא את משב רוחה המרענן והמפתיע של "ההוראה האחרונה" שלו.
הסמינר יעסוק במונחים שונים המוזכרים במבוא זה, וביניהם: "לא-מודע ממשי", "דחיפות", "סיפוק", "האמת משקרת" ועוד, וכמו כן ידון בהיבטים שונים העולים מן המונחים אלה ונוגעים מיידית לפונקציה של האנליטיקאי, לאופני הכשרתו והסמכתו.
כאמור, הטקסט היסודי שלנו יהיה המבוא המוזכר לעיל, וממנו נפנה לטקסטים נוספים שיוצגו במפגש הראשון של הסמינר ובמהלכו.
* שלמה ליבר

 
דחיפות תובעת תשובה מהירה, גם אם זמנית לעיתים. תשובה שתערב את לאקאן של המבנים הפרוידיאניים(הקליניים) עם לאקאן של הטופולוגיה כדי לנסות לאתר במהירות את אפשרות הקשר שיחזיק את שלושת העקיבויות הגדולות-הטבעות ביחד.
לכן, אתמקד השנה בלימוד קטעים מסמינר 23 בליווי חומר משיק בניסיון להבהיר את אפשרויות השימוש בסינטום. 
* אבינועם חקלאי

  
בדברו ב22.10.78 אודות  קיומם של ארבע השיחים הצביע לאקאן על השיח  האנאליטי כמלמד מאומה.
ולמה מאומה?
כי אין מאומה בו מן האוניברסאלי.
היה צריך להיות לאקאן כדי לפגוש בפרויד את מי שגילויו עשה חור באוניברסלי והביא את ה"מאומה" אל קדמת הבמה.
ומהי בכלל ה"מאומה" הזו?  הטראו[trou-חור]מה הזו ? המהדהדת את הוראתו של לאקאן.  

ב25.11.75 בעת הרצאתו באוניברסיטת ייל אומר לאקאן שהסימפטום הוא הממשי ביותר עבור רבים,  וכי ההתענגות הפאלית מונחת בחיבור בין הסימבולי והממשי מחוץ לדמיוני, מחוץ לגוף ,והינה כפארזיט על האיברים הסקסואליים.
אנחנו כבר יודעים ,זה  החל בסימפטומים של ההיסטרית שהגיע פרויד להכיר את שביל  ההפרעה  בגוף ,הגוף  בו מתרחש החיבור עם המילה .
אם כן , מה הוא אותו גוף אם החץ ששולח לאקאן אל התענגות הפאלית ,מונח  כפראזיט לאיברים הסקסואליים ?
גוף כסובסטנס מתענג.
בסמינר חלקי חילוף בשעור מה 1.12.2004 ,אומר מילר מעצם היות הגוף סובסטאנס של התענגות ,ההחטאה, ההחמצה אינה תקלה. התענגות הגוף  ככזו ,מפספסת, מחמיצה ומחטיאה מיניות.  
"כל מה שנוגע למין הוא תמיד מחטיא מוחמץ וכושל" אומר לאקאן, או נוכל לומר מן הצד ההפוך  : כל מה שמפוספס, מוחטא ומוחמץ הינו מיני, על המוחמץ הזה  שאנו מדברים באנליזה.
ה"מאומה " הזה הוא  פראדוקס מובהק  .
 "מעשה כשל תמיד נוגע במיניות ,אומר לאקאן, ובזה נוקב במה שמנתק עצמו מן ההתנסות האנליטית."[מילר,2004]
כן. אפשר לומר:
החתך של הפגישה הקצרה  הוא גילומו של  הפראדוקס , של ה"מאומה"  הזה.
ברגע שנגע השיח בדבר. שם ממש קרתה והסתיימה בו זמנית בין רגע  ההתנסות עצמה.
שם נשאר הדבר עצמו  בחומריותו הצרופה.
 
 
 מאיזה שער נכנס  השנה ב"התחלות"  למרחב הפרדוקס הזה?
שהשלכותיו הקליניות והפוליטיות חדות כתער החתך של האקט עצמו.
 
הצעה: קריאה  מאמרו של אריק לוראן בד בבד עם לאקאן שעור מה 16.11.7,סמינר 24 ,
..בתיאטרון פריסאי קטן עולה "הפורטריט של דורה" שם התקרבה  –אומר לאקאן- Helene Cixous,אל ה"מאומה" של החומריות הצרופה כשהעלתה את דורה כהיסטרית ללא פרטנר.
 
הנה,לוראן עמ' 146:
"…Lacan then asks what it means to "be acquainted "with one's symptom.  what is the difference between being acquainted and knowing ?to say that one 's sexual partner is a symptom is to say that one's sexual partner is the one with whom one is unacquainted .because  there is no possible way of being acquainted with the sexual partner. we need to be keep in mind this opposition between being acquainted and knowing and remember that the symptom is on the side of knowledge which precisely implies not being acquainted"
 
בתרגומי:
"לאקאן אז שואל מה זה אומר שהיחיד יכיר את הסימפטום שלו. מה ההבדל בין היות מכיר לבין לדעת?  לומר שהשותף הסקסואלי הוא סימפטום זה לומר שהפרטנר הסקסואלי הוא זה שלא מוכר לו, כי אין כל דרך אפשרית להכיר את השותף הסקסואלי. עלינו לשמור בתודעתנו  את הניגוד בין  הכרות וידיעה, ועלינו לזכור שהסימפטום הוא בצד אחד של הידיעה , שבמדויק מציין אי הכרות" .
 
ואיך משיב לאקאן?
  "... לעשות היכרות עם סימפטום של היחיד פירושו לדעת איך להסתדר אתו, איך להתמודד אתו. איך לנהל אותו." {שיעור 16.11.78 סמינר 24}
 
בבליוגרפיה :
Speaking Trough one's Symptom   ,Speaking Through one's body.:Eric Laurent 
HURLY BURLY   issue 11may 2014
סמינר חלקי חילוף,חלקים תלישים 1.12.2004.MILLER J.A-
LACAN .J-There are four discourses'22.10.78,
Lecture on the body'25.11.75
In"culture clinic' "we are all mad here"
 LACAN.J. seminar 24-lesson ,16.11.76
 LACAN .J,"on hysteria  "Psychoanaytical  Notebooks" no 21
* דפנה עמית סלבסט
התחלות - באחריות דפנה עמית סלבסט, שלמה ליבר ואבינועם חקלאי