התחלות - באחריות דפנה עמית סלבסט, שלמה ליבר ואבינועם חקלאי
הטראומה היא מעין לאגונה בשדה הפירוש. הפעם ב"התחלות" ,נכנס לפגוש את התקיימותו דרך גבולותיה ,אפשר לומר גבולותיו של המובן המיני.מה נותרת אם כן  אחריותו של הסובייקט באותו אזור של שתיקה אינהרנטית של זה אשר אינו יכול להיאמר.שדה הפסיכואנליזה אינו עוסק באינדבידואל  בשל  עינינו  דווקא  באופן בו כל סובייקט וסובייקט מתמקם באחר. ואם כן, ומה יכולה 'להיחשב' מציאה מחדש  של מקום באחר לאחר התקלות באזור בו האחר  נפל מהדהודיו ולא נותרה אלא דממת הלאגונה? כבר בסמינר 20, יגיד לאקאן כי אין זה עוד הסובייקט שמדבר ,אלא הגוף, אותו גוף שההתענגות עושה בו סיפוק. שם אפילו המתמה לא תופסת את  המסתורין שבtrou-matisme .....

ביבליוגרפיה:

Jacques Lacan, "The Four  Fundamental concepts of psycho-analysis".
Jacques Lacan ,"The sinthome" seminar 23
Jacques Alain Miller,  "The  Disparate" ,Psychoanalytical Notebooks ,issue 3,1999.
Jacques Alain Miller, "Truth is Coupled with meaning" ,Lacanian Review 02.
Eric Laurent, L`envers de la Biopolitique. p.134-135. 
Eric Laurent ,"of the real in psychoanalysis ",'Lacan" 03 ,Das neue lacanwsche feld osterreich.
אריק לוראן, "הלא מודע ואירועי הגוף " "עט לאקאן Actuel " ,02.2018
אריק לוראן,"בריאות הנפש ופסיכואנליזה יישומית" ,אפריל 1997,יום עיון  של הEEP ,אורגן ע"י הgep.
אריק לוראן ,"טראומה ברוורס "  תרגום: אילנה ווגל-פאלק.
פייר  ז'יל גגן, "הפירוש הלאקאניאני"  "עת לאקאן " 5   מאי 2010.
ז'אק אלאן מילר , "המילה שפוצעת" ,"עת לאקאן" 5  מאי 2010.
מרקו  מאואס ."האמירה והנאמר בראשית האנליזה ואחריה" ,הרצאה בוינה .
גי בריול ,"מבטים על המודרניות של האדם שעבר טראומה ".

                                                                                                                                           דפנה עמית-סלבסט
 

בגן השבילים המתפצלים של הדיבור באנליזה, הפירוש מיד מעלה אי-הבנה. ״הבינאריות שבין הטקסט
ופירושו מטעה אותנו״  אומר אריק לוראן ביוני 2019 בתל אביב לקראת כנס ה-NLS הבא.
״איווי אינו פירוש מטא-לינגוויסטי של דחף קדום ולא ברור. איווי הוא פירושו. שניהם ממוקמים באותו מישור״.
עוד מוסיף לוראן כי: ״פסיכואנליטיקאים נמצאים בחבילה אחת בקונספט של הלא מודע כאשר הם מכוננים את
זה אשר אליו הלא מודע ממוען. האנליטיקאי יכול לפגוע במטרה רק אם הוא מיישר עצמו עם הפירוש שהלא
מודע יוצר כמובנה זה מכבר כשפה״.
בטקסט זה שעליו נעבוד השנה בסמינר ״התחלות״ הנקרא: ״ פירוש: מאמת לאירוע״, נבקש להיחשף לשירה
הנותנת לאריג הלא מודע המובנה כשפה שאין לצמצמה לקונספציה המבנית הבלשנית, את צורתו וסגנונו
ומהדהדת את הקשר בין השפה לבין החומר שקושר צליל למובן וחושפת את שקרא לו לאקאן ״מוטריאליזם״
שמרכזו הולך ונסגר סביב ריק.
נהלך לאורך נתיבי הפירוש המשתנים שאליהם הובל לאקאן בעבודתו הקלינית וטווה בהוראתו.
 
                                                                                                                                             אבינועם חקלאי


'ג'קולאציה (הטלה)', 'אפקט ממשי של משמעות' ו-'מסמן חדש' – גבולות הפירוש ומעבר
ראשית , מספר מבואות מתוך הארגומנט של אריך לוראן לכנס NLS 2020:
"לאקאן קרא לאקט האמירה של האנליסט, אשר מגיב לאומר של הלא-מודע שהיה להיברידי (מורכב מצליל ומשמעות) – ג'קולאציה. 'השיח הנוגע לו (לקשר הבורומאי) אינו מייצר שרשרת... מכאן עולה אפוא השאלה באם אפקט המשמעות בממשי שבו נובע מן השימוש במילים או מן הג'קולאציה שלהם'".
"על מנת להחזיק בקישור זה של אפקט של משמעות אשר מוסיף להתקיים, בלי להאמין  במשמעותיות של מה שהוגד, לאקאן מניח כעובדה את קיומו של אפקט ממשי של משמעות".
"הקרויה ג'קולאציה בסמינר 23, כזו שמסמנת אפקט ממשי של משמעות, הופכת בסמינר 24 ל-מסמן החדש. 'כאשר הוא פונה למסמן חדש, זה נוגע, למעשה, למסמן שאפשר שיהיה לו שימוש חדש... מסמן שיהיה חדש,
לא בפשטות משום שעימו יהיה לנו מסמן אחד יותר, אלא משום שתחת שיהיה מסמן זה מזוהם על ידי שינה, הוא יביא לידי התעוררות'". 
ננסה לרדת למובנם של מונחים חדשים אלה (שהודגשו לעיל) העולים מהוראתו האחרונה של לאקאן. הגבולות של הפירוש שכוננו בעמל רב כבר בימיו של פרויד – לא בכדי ראה פרויד בפסיכואנליזה אחד משלושת "המקצועות הבלתי-אפשריים"  - הופכים בהדרגה ובפרץ מחודש ורב-עוצמה בהוראתו האחרונה של לאקאן לעצם מהותה של הפסיכואנליזה, או, אם נרצה לומר, ל"הופכי" שלה. ננסה לעקוב אחר השלכותיהם וזיקותיהם של מונחים אלה למושגים יסודיים כמו הלא-מודע, ההעברה ועוד. תוך כך ננסה אף לתור אחר עקבותיהם בתוך עבודתנו היום-יומית.

ביבליוגרפיה בסיסית:
  1. פרויד, ז. "אנליזה סופית ואינסופית" (1937), בספר הטיפול הפסיכואנליטי, ת"א: עם עובד.
  2. לוראן, א. הארגומנט לכנס NLS 2020: "פירוש: מאמת לאירוע"
  3. Laurent, E., (1918), "Disruption of Jouissance in the Madnesses Under Transference", The Lacanian Review: Hurly-Burly, Issue No 6, Fall 2018, p. 171.
  4. Miller, J.-A., (1996) "Interpretation in Reverse", http://londonsociety-nls.org.uk/Publications/002/Miller-Jacques-Alain_Interpretation-in-Reverse.pdf
  5. קטעים נבחרים מתוך סמינר 23 וסמינר 24 של ז'אק לאקאן (יוצגו במהלך הסמינר).
                                                                                                                                                  שלמה ליבר