סמינר קריאה


  • סמינר קריאה: ביולוגיה לאקאניאנית ואירוע בגוף

באחריות מבל גרייבר וליאת שליט, בהשתתפות מורי ומלמדי דורa

ב1944, הפיזיקאי ארווין שרודינגר Shrodinger כתב ספרון בשם ״ מה הם החיים? ״. הוא כתב ״ניסוי מחשבתי״ בשם ״ החתול של שרודינגר״, שבו חתול חשוף לרעל שמשתחרר באוויר בעקבות חומר רדיואקטיבי, שיש לו הסתברות 50% להתפרק במהלך הניסוי. אחרי זמן מסוים, החתול נפטר. אבל שרודינגר טען שהחתול חצי מת וחצי חי, מעצם תיאורית הקוואנטים, אשר מאפשרת קיום בו בזמן של חלקיקים אטומים בשני מצבים שונים.

השאלה  של הספר שלו ממשיכה בחלק של הפארדוקס הפיזי של החיים, שמתקיימים כנגד החוק השני של תרמודינמיקה. הספר נשאר כפרדיגמה מדעית סביב שאלת החיים.

ב״ ביולוגיה לאקאניאנית״, ז'אק-אלן מילר פותח את הנושא באמצעות הקביעה של לאקאן : ״החיים הם התנאי להתענגות״. מכאן הוא ממשיך וחוקר את הסימפטום האנאליטי הבסיסי כ״אירוע בגוף״, ומפתיע את ההנחה הקלאסית שמקמה את הסימפטום ההיסטרי ביסוד של ההתנסות האנאליטית.  ביסוד של הפרקטיקה,פרויד המציא את הפסיכואנאליזה במפגש  שלו עם הסימפטום ההיסטרי. מסתבר שיש סימפטום יותר יסודי?

                                                                                                                                    מרקו מאואס