סמינר קליני


                    

  • הסמינר הקליני באחריות פרלה מיגלין 

השנה PART יארח את הסמינר הקליני בפורום מצומצם של משתתפים.

מה שמנחה את הסמינר הקליני הוא סוגיית הפירוש: "האפקטים של הלשון על הגוף המדבר..."

סביבו, סביב סוגיית הפירוש באה לידי ביטוי ההתנסות אנליטית המיועדת להוויה המדברת, שם חדש ל-לא מודע. נזכור שג.א.מילר בישר לנו באתונה, בזמן הוצאה לאור של הסמינר השישי של לאקאן :"האיווי הוא פירושו", שהסוד של הפסיכואנליזה הוא שאין אחר של אחר. האחר אינו קיים. יכולתי היום לשמוע באמירה זו, במעבר שלה, שאין מומחיות בשיח האנאליטי. יש ידע במקום של האמת, שמצטייר כאשר פותחים את מהלך האנאליזה, מנתקים את הידע מהאמת ומקשרים אותו להתענגות. אז, הגביש של הלשון, חומריותו, נותנים לאנאליטיקאי הזדמנות להיווכח בגבולות של הלא- רוצה- לדעת-מאומה שלו, ובאמצעותו להוציא לאור את האקט של פירוש מעבר למובן.

                                                                                                                                    פרלה מיגלין


לסמינר הקליני של דורa באחריות פרלה מיגלין שישה מפגשים בתאריכים שייקבעו מראש וישלחו למשתתפים.

אחת לשבועיים, במרחב של PART, עשר פגישות יוקדשו להצגת מקרה של היחידה. בכל אחת מעשר הפגישות האלו,  יוביל את הדיון במקרה אחד ממורי דורa כפי שנהגנו בשיבא בשנה שחלפה.

בסך הכל 16 מפגשי להצגות מקרה. בכל אחד מאלו, יוכלו להיות נוכחים חמישה ממשתתפי דורa וחמישה מצוות המרפאה. אם בהמשך תהיינה הקלות על מגבלות ההתקהלות נתאים עצמנו אליהן.

המפגשים ישודרו גם ב-zoom עם שלושה תנאי אבטחת מידע ועל בסיס הרשמה מראש.