סמינר מחקר


סמינר מחקר – סמואל נמירובסקי עם נתן ברנט

המעבר מהקונסיטנטיות של האחר אל קונסיסטנטיות של האחד נובע מההבנות של ההוראה האחרונה של ז'.א. מילר שאפשר ליחס קיום רק לאחד בעוד שההוויה נמצאת במלואה בצד של האחר.

ננסה להבהיר את ההבחנה בין קיום להוויה כפי שהיא מוצגת בסמינר של ז'אק אלן מילר מ 2011 ה׳אחד לבד׳. האמירה השכיחה ׳האחר אינו קיים מוצאת את הסברה העמוק בג׳קולציה של לאקאן ׳יש מן האחד'.

שתי אמירות, האחת של אריק לורן כי ׳עבור לאקאן אין בינריות (כמו בתאוריה של המגדר או כמו ה-0 וה-1 של הספירה)׳ ואמירתו של מילר כי עבור לאקאן ׳ישנה בבירור דחיפה לקראת אחדות׳ יהוו מסמני דרך בחקירתנו המשותפת, תוך התייחסות ישירה על האפקטים שיש לאקט של האמירה בהתנסות האנליטית.

המשתתפים בקורס יידרשו להצגת עבודות קצרות בנושא הנחקר אשר יוצגו בתחילת השיעורים.


סמואל נמירובסקי ונתן ברנט.