סמינר טיוטות - מרקו מאואס , השנה עם פרלה מיגלין


             
  • סמינר "הסינטום" | מרקו מאואס עם פרלה מיגלין 

״ La pulsion, L’écho dans le corps de ce qu’il y a un dire״

״הדחף, ההד בגוף של העובדה שיש אמירה״ (פרק 1)

״ הבחינה המחושבת ביותר, הצלולה ביותר, הכי נועזת של האמנות הייחודית שהמציא פרויד ואשר ידועה בשם הבדוי 'פסיכואנליזה'. 

כך מסיים ז׳אק אלן מילר את השורות על גב הכריכה של הסמינר ״ הסינטום״ (1975-76) , שפורסם בצרפתית ב 2005.

האם מדובר במושגים בסמינר "הסינטום"? יש אפשרות  שהקריאה של הסמינר נתפסת כידע חדש, ״ ידע לאקאניאני״ חדש, שמבקש בדיקה על ״ לאקאן הקודם״. בסמינר, לא נעסוק כל כך בזה , אלא בעיקר  באמירה, le dire ,של לאקאן. ננסה להתרכז יותר ״במעוף של הדבורה, מאשר בענבר שמאבן אותה.״

                                                                                                                                    מרקו מאואס