סמינר "התחלות"


התחלות | דפנה עמית סלבסט עם אבינועם חקלאי 

"התחלות" בשנה שהייתה , שנושאו נסוב סביב הטראומה נקרע בשל אירועי העולם מסביב ופירושיו. לא יהיה זה רחוק מידי לומר שהשנה נמשיך בדיוק בזה, הרי הטראומה היא הטראומה של  מערכת השפה על הגוף. נתחיל את השנה משלושה מקרים קליניים מתוך סמינר המועקה. קריאה ארכיטקטונית של לוראן את מילר במונפאלייה לפיה נולד בסמינר על הסינטום בסיס חדש לקריאה בלאקאן; כמפתח לניסוחים חדשים של הקליניקה, תהווה נקודת מוצא למעקב אחר התפרים החדשים הללו, "גוף שאינו קיים" להיסטרית, הזדהות עם גוף אחר, להפוך לסימפטום עבור גוף אחר, התענגות מחוץ לגוף...

את החוט הזה נמשוך בקריאות קטנות מתוך סמינרים 17,23,24 יחד עם השעורים מלוראן וממאמרים נוספים.

את "התחלות" השנה כפי הנראה נתחיל בסמסטר שני.

דפנה עמית סלבסט