סמינרים


סמינר טיוטות - מרקו מאואס, השנה עם פרלה מיגלין

קרא עוד

סמינר קריאה – באחריות מבל גרייבר עם ליאת שליט

קרא עוד

באחריות פרלה מיגלין

קרא עוד

סמינר מבוא - מבל גרייבר, שלמה ליבר , אבי ריבניצקי

קרא עוד

סמינר מחקר – סמואל נמירובסקי עם נתן ברנט

קרא עוד

התחלות - באחריות דפנה עמית סלבסט עם אבינועם חקלאי

קרא עוד

סמינר באחריות נתן ברנט

קרא עוד