מורים ומלמדים
 
צוות ההוראה של פרויקט דורa כולל מורים אשר התקבלו להוראה על ידי ז''אק אלן מילר, ומלמדים אורחים. המורים והמלמדים הם אנליטיקאים הרשומים ב- GIEP- NLS, NLS.


פרלה מיגלין
053-4203477
Perla_m@netvision.net.il

מבל גרייבר
052-4377860
mabelgraiver@gmail.com

דפנה עמית סלבסט
050-5336290
Daphna.amitselbst@gmail.com
ג'ינה באומן )מלמדת אורחת)
052-6160711
Bauman2010@gmail.com


חליל סביית' (מלמד אורח)
052-8470030
khalilsbeit@gmail.com

 
אבינועם חקלאי (מלמד אורח)
052-3303329
avinoamhaklai@gmail.com


ציפי פרי (מלמדת אורחת) 
tsipi.pery@mail.huji.ac.il​
052-3417349

שרון זוילי כהן (מלמדת אורחת)
shzvili@gmail.com
052-95946565

נתן ברנט (מלמד אורח)
natibernat@gmail.com
052-2585914

ליאת שליט (מלמדת אורחת, אחראית לפלטפורמה ללימודים חדשים)
0542-405435
liatschalit@gmail.com

שלמה ליבר
097670592

אבי רבניצקי
052-8639236
rybnicki@zahav.net.il

מרקו מאואס (מרכז)
09-8669616
Marco.mauas@gmail.com


סמואל נמירובסקי (מלמד אורח)
nmrvsky@yahoo.com