מרחב לתוצרי כתיבה של מאמרים של משתתפי דורa
ביוזמת דפנה עמית-סלבסט:
לקראת תום שנת הלמודים בדורa,
קבלנו מכתב -הזמנה  ממרקו מאואס לכתוב אליו.
ראשית יוזמות , ניצני רעיון שמתעוררים לעשיה חדשה.
כתבתי למרקו שורה ממני, 
 
העלתי אפשרות לפתוח באתר של דורa, מרחב לתוצרי כתיבה של מאמרים.
מאמינה שקיומו של מדור כזה,
יענה לחסר שכבר אפשר לחוש בו  ובה בעת  עצם קיומו של ערוץ חי יש בו כדי לעורר  עוד.
מרקו נתן את ברכתו ואישר פתיחה של מדור כתיבה באתר דורa.
כמו כן חידד את תנאיו;
למדור קיים אחראי.
1.כל מאמר ילווה בהדרכה של מרקו מאואס.
2. לכל מאמר ידרש קורא.
3.וכמובן,לא יתאפשרו  בו דיונים קליניים .
 
פניתי לליאת שליט  האחראית על האתר עם כל זה.
ליאת מסרה את ברכתה שלה ובקשה ממני להביא בפניכם את הדברים כולל התנאים.
זה רגע טוב.
שתהיה שנת עבודה וכתיבה פוריה,
נחכה לליאת שתאמר  ממנה.
 
וכבר עוד רגע ואפשר לממש.
בברכה
דפנה
כתב ידו של פרויד 
כתב ידו של לאקאן