חדשות:
ליחצו על הלינק


הלימודים יתחדשו ב7.11 16:30
דחיפות! בקליניקה הפסיכואנליטית 
ובקליניקה הפסיכיאטרית
לאור ההוראה האחרונה
של לאקאן

INTER-SECTION
מפגש שיח עם פרנק רולייה
16.12 0900-11:00
בית חולים אברבנאל


סמינר השדה הפרוידיאני עם פרנסואה לגיל
 13-14 ינואר 2019
1) "זהויות מיניות"
2) "מדוע להבחין בין הלא-מודע הממשי ללא-מודע הטרנספרנציאלי?"


 
חדשות:
ליחצו על הלינק


הלימודים יתחדשו ב7.11 16:30
דחיפות! בקליניקה הפסיכואנליטית 
ובקליניקה הפסיכיאטרית
לאור ההוראה האחרונה
של לאקאן

INTER-SECTION
מפגש שיח עם פרנק רולייה
16.12 0900-11:00
בית חולים אברבנאל


סמינר השדה הפרוידיאני עם פרנסואה לגיל
 13-14 ינואר 2019
1) "זהויות מיניות"
2) "מדוע להבחין בין הלא-מודע הממשי ללא-מודע הטרנספרנציאלי?"