הזמנות          
 
בשנת הלימודים הנוכחית נפתח ציר חדש: "הזמנות", בו אורחים משדות שיח שונים יוכלו לפגוש את השיח האנליטי בדרכם, באופן חד פעמי, באחד מתאריכי הלימודים השנה. 

"המבוי הסתום (impasse) הסקסואלי, הוא המטפטף את הבדיות המעניקות הסבר רציונאלי לבלתי-אפשרי שממנו הוא גם נוצר. 
איני טוען שהן פרי-דמיון. כפרויד - אני מזהה בהן את ההזמנה לממשי המטביע בהן את חותמו". 
(לאקאן, טלוויזיה, תרגום בן ציון בן משה). 


בתאריך 7.11.18 התארחו בדורa אנשי צוות מן המחלקה הסגורה בבית החולים אברבנאל, מחלקה עמה דורa מקיימת שיתוף פעולה סביב ראיונות חולה בשנה האחרונה.