האיווי של לאקאן / ז'אק-אלן מילר

"יש לפחות אחד שקורא אותי" – במילים אלה התייחס ז'אק לאקאן לתלמידו, ז'אק-אלן מילר, זה שעליו הטיל את האחריות ואת המלאכה להוציא לאור את סדרת הסמינרים  שלו, מלאכה שנמשכת עד עצם היום הזההסמינר האיווי של לאקאן (1991) הועבר על ידי ז'אק-אלן מילר במלאות עשר שנים למותו של לאקאן. אולם אין הוא מהווה דברי הספד, כי אם ניסיון שיטתי להחיות את האות הלאקאניאנית, לחלצה מגורל השתיקה וההשתקה שאליהן עלולה לצמצמו הסגידה של "החסידים". העיסוק של מילר באיווי של לאקאן מכוון ל"הפיכת לאקאן לאחר", אחר לעצמו, לתלמידיו-קוראיו. מילר מתריע מפני הניסיון לחשוב כמו לאקאן

ספר זה מצטרף למאמץ המילריאני למסור באופן מדויק, ברור וחשוף, את משנתו של ז'אק לאקאן מעבר לד' אמותיו של החוג הלאקאניאני המצומצם. בכך הוא נאמן להשקפה שלפיה הידע הלאקאניאני לא נועד להיוותר כאבן שאין לה הופכין בידי "שותפי סוד". נהפוך הוא, משנתו של לאקאן עשויה לשמש כמצפן עבור איש הקליניקה של היום, אך גם ככלי להבנת התופעות שפוקדות את החברה בימינו