אלו הטקסטים עמם נעבוד לאורך השנה: 


סמינר XIII של ז'אק לאקאן: הסינטום 

תרגום (מן האינטרנט) באנגלית חלק ראשון 

תרגום (מן האינטרנט) באנגלית חלק שני

ג'ויס הסימפטום.pdf

Lacanian-Biology-Miller-Web.pdf

הקדמה הפכי של הביופוליטיקה.docx, תרגום ג'ינה באומן ונועם ברוך, עריכה מרקו מאואס