NLS Congress Ghent 2021


מצטערים, ההרשמה הסתיימה.

הכנס השנתי של האסכולה הלאקאניאנית החדשה מתקיים השנה תחת הכותרת "אפקטים גופניים של השפה"


  • תאריך: 22/05/2021 20:00
  • מקום: Ghent, Belgium (מפה)