אירועים          
 
INTER-SECTION מפגש שיח סקציה קלינית <> בית חולים <> אסכולה
עם פרנק רולייה, פסיכיאטר ופסיכואנליטיקאי, AME, מנהל CPCT באנטיב: 
בית חולים אברבנאל, 16 לדצמבר 2018 0930-1100.
שאלות של למידה, שאלות של הכשרה: מקומה של הפסיכואנליזה בעבודה המוסדית, התנסות בראיון חולה 
מפגש פתוח למשתתפי דורa ולעובדי בית החולים, פרטים בהמשך
 
סמינר השדה הפרוידיאני עם ד"ר פרנסואה לגיל, פסיכיאטר ופסיכואנליטיקאי 12-13 לינואר 2019
"זהויות מיניות"
"מדוע להבחין בין הלא מודע הממשי ללא מודע הטרנספרנציאלי?"