אוטיזמים, קליניקה של המסלול
סדנא באחריות שרון זוילי כהן ומוריה בר ניצן 
סדרת מפגשים סביב האוטיזם בימי שישי אחת לחודש בבית הספר "דרור" של בית אקשטיין בפרדס חנה. דיונים תיאורטיים והצגות מקרה בנוכחות צוות ההוראה בדורa. אחראיות: שרון זוילי כהן ומוריה בר ניצן, בשיתוף פעולה עם הפלטפורמה בדורa