אברבנelle          
 
לאור היוזמה שהגיעה מן המחלקה הפתוחה ב"אברבנאל", להלן תכנית לעבודה לאורך שנת הלימודים 2017-8:

7 ינואר 2018 11:00-12:30 : הרצאת פתיחה: "למה לאקאן?", ליאת שליט

11 פברואר 2018 11:00-12:30: הרצאה המלווה בראיון חולה, מרקו מאואס

11 מרץ 2018 11:30-13:00: הרצאה המלווה בראיון חולה, פרלה מיגלין

8 אפריל 2018 11:30-13:00 : הרצאה המלווה בראיון חולה, שלמה ליבר

6 למאי 2018 11:30-13:00: הרצאה המלווה בראיון חולה, מרקו מאואס 

3 יוני 2018:  מפגש שיח בין קלינאים

8 ליולי 2018: ראיון חולה, פרלה מיגלין 

2 לספטמבר 2018: ראיון חולה, שלמה ליבר 

7 לאוקטובר 2018: קריאה, פרק ראשון סמינר XI, מרקו מאואס

28 לאוקטובר 2018 הרצאה, מתוך פרק ראשון של סמינר XI , מרקו מאואס

4 לנובמבר 2018 ראיון חולה, פרלה מיגלין

2 לדצמבר 2018: ראיון חולה , שלמה ליבר 

16 לדצמבר 2018: מפגש שיח INTER-SECTION עם פרנק רולייה

6 לינואר 2019: 

3 לפברואר 2019: 

3 למרץ 2019: 

7 לאפריל 2019: 

5 למאי 2019: 

2 ליוני 2019: 
 
 
המפגשים באחריות ליאת שליט, מרכזת הפלטפורמה ללימודים חדשים בדורa, ביחד עם הלה שמיר
המפגשים המלווים בראיון חולה פתוחים לצוות המחלקה בלבד