ב-אברבנאל          
 
הרצאות של דורa במרפאת מבוגרים ב"אברבנאל":
הפסיכוזות - קליניקה עכשוית של דחיפות


2.4 אבי רבניצקי
16.4 אבי רבניצקי
30.4 פרלה מיגלין
14.5 פרלה מיגלין 
28.5 מרקו מאואס
11.6 מרקו מאואס
3.9 מבל גרייבר
17.9 מבל גרייבר
29.10 שלמה ליבר
5.11 אבי רבניצקי 

 0830-1000
 
המפגשים ניתנים כאקסטנציה של קורס "מבוא" בדורa, בשיתוף פעילה עם הצוות המצוי בקשר עם מחלקה 5ב' באברבנאל.
בשיתוף עם הפלטפורמה ללימודים חדשים בדורa
המפגשים פתוחים לצוות המרפאה בהנהלת ד"ר ירון גילת ולצוות המחלקה בהנהלת ד"ר לימור גורן. פתוח ל- 5 משתתפים קלינאים מדורa