תכנית לימודים ראשית‏          
 
הנושא השנתי בתכנית הלימודים הראשית לשנת 2017-8 הינו : "ההעברה". 
 
au commencement de l`experience analytique, rappelons-le, fût l’amour
בתחילת ההתנסות האנליטית, נזכיר זאת, התקיימה האהבה. 
(לאקאן, סמינר על ההעברה, נובמבר 1960). 

 
שיעורים שנתיים: 

סמינר "טיוטות"- מרקו מאואס.
קליניקה תחת העברה

סמינר קליני- פרלה מיגלין עם אבי רבניצקי

סמינר קריאה- צוות המורים והמלמדים יחד עם משתתפים

סמינר מבוא- מבל גרייבר, שלמה ליבר, אבי ריבניצקי

סמינר מחקר- סמואל נמירובסקי עם נתן ברנט
 
סמינר "התחלות"- דפנה עמית סלבסט, שלמה ליבר ואבינועם חקלאי