תכנית לימודים ראשית‏          
 
 
תכנית הלימודים הראשית בשנת 2016-7 תקבל את האוריינטציה שלה על בסיס כותרתו של הכנס השנתי של האסכולה הלאקאניאנית החדשה (NLS-New Lacanian School):

"אודות הלא-מודע: מקום ופירוש של תצורות הלא-מודע בטיפולים הפסיכואנליטיים"

“About the Unconscious: Place and Interpretation of Formations of the Unconscious in Psychoanalytic
treatments”
שיעורים שנתיים: 

סמינר "טיוטות"- מרקו מאואס. הנושא השנתי: Fehleistung, כשלון, פוריותן של שאריות ללא ערך


סמינר קליני- פרלה מיגלין עם אבי רבניצקי

סמינר קריאה- צוות המורים והמלמדים יחד עם משתתפים

סמינר מבוא- מבל גרייבר, שלמה ליבר, אבי ריבניצקי

סמינר מחקר- סמואל נמירובסקי, עם נתן ברנט
 
סמינר "התחלות"- דפנה עמית סלבסט, שלמה ליבר ואבינועם חקלאי