ZADIG          
 
           
הדמוקרטיה והפוליטיקה של ההוויה המדברת בעידן הביופוליטיקה
ZADIG-  TEL AVIV
Zadig  הינה תנועה שהתחילה בצרפת באותו רגע של סכנת עלייתה לשלטון של מארין לה-פן. התנועה החלה ביוזמתו של Jacques Alain Miller וכוללת התערבות של פסיכואנליטיקאים בפוליטיקה. לשיח האנליטי- כי הוא אכן שיח כשלעצמו- יש מה לומר לגבי אי-הנחת בתרבות של ימינו. ----מרקו מאואס, פסיכואנליטיקאי חבר באסכולה הלאקאניאנית החדשה (NLS) ובGIEP, מרכז פרויקט דורa

6.12.17 שיחה עם פרופ' אלי בר נביא, היסטוריון, לשעבר שגריר ישראל בצרפת: "ציונות ודמוקרטיה"

10.1.2018 שיחה עם פרופ' אווה אילוז, סוציולוגית: "אהבה בדמוקרטיות שלנו"' :
"לתת אהבה זה לתת את מה שאין למי שלא רוצה"
“Donner de l’amour c’est donner ce que on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas. »
17/3/1965
7.2.2018 שיחה עם פרופ' חיים בלמקר, פרופ' (אמריטוס) לפסיכיאטריה ועם ד"ר ערן רולניק, פסיכיאטר, פסיכואנליטיקאי : "פסיכיאטריה בזמנים של        דמוקרטיה"

14.3.18 שיחה עם עמוס שוקן, גדעון לוי וד"ר יצחק בנימיני: "תפקיד העיתונות בדמוקרטיה"
בית העיתונאים, תל אביב
כניסה: למפגשים מוזמן כל המתעניין, מחיר כניסה: 100 ש"ח 
המפגשים יתקיימו בין השעות 19:30-21:30

 
"האדון של מחר, זה כבר מהיום שהוא מפקד" (ז'אק לאקאן, 3.2.1969, "על רפורמה שבתוך החור שלה", מאמר ב- Le Monde)

"על כן הפסיכולוגיה של היחיד, במובן הרחב שאין לערער על הצדקתו, היא מלכתחילה אף במקביל פסיכולוגיה חברתית" (זיגמונד פרויד, 1921, פסיכולוגיה של ההמון ואנליזה של האני)