הסינטום, הסימפטום, וגבולות הפענוח
 
הגדרת הסינטום ביחס לסימפטום, וגבולות הפענוח הנלווים לו, מהווים נקודה מכרעת בהוראה האחרונה של לאקאן.  מילר כותב כי לאקאן הביא את מושג הסינטום לא בכדי להקשות, אלא כדי להציב, כמרכזית, ערכאה בפרקטיקה הקלינית, לפיה לא ניתן להבחין בין סימפטום לפנטזמה.
הקליניקה של הסימפטום לפי מילר הינה קליניקה מרתקת: מושם בה דגש עיקרי על מה שאינו ניתן לריפוי. זוהי קליניקה משוטחת, הזונחת את מושג המעבר(beyond) ,   ולפיה על האנליטיקאי להוות את הסינטום עבור האנליזנד, תוך  שנדרש ממנו להקריב רבות על מנת לתפוס מקום זה.
למרות שהקליניקה של הסינטום נמצאת בהמשך טופולוגי לקליניקה של האיווי, מילר מביא בשיעוריו  ציטוט של גארסיה לורקה, בהתייחסו להכשרה ולהקרבה הנדרשת : "עליכם לשבור את הכל, כך שדוגמות תטוהרנה וכללים יקבלו רעד מחודש".

השיעורים ייערכו בהכוונה קלינית אל הפסיכוזה האורדינרית המבוססת על הקליניקה של הסינטום, במגמה לעסוק בשאלות העולות מקליניקה זו ובמושגיה המרכזיים ובכוונה ליצור ולו מעט מן ה"רעד המחודש".

בנוסף השיעורים ינתנו כהכנה לקראת כנס ה- WAP הקרוב המשיק לסוגיות אלו.