סמינר "מבוא" 2017-2018: גורלות ההעברה
 
אחראיים: מבל גרייבר, אבי ריבניצקי, שלמה ליבר
 
בל נטעה, ההעברה אינה חדלה להפתיע, עכשיו כמו אז, כמו אז בימי הולדת הפסיכואנליזה: "סבורים היינו, כי
הבאנו בחשבון את כל כוחות-הדחף שיש להם מקום בטיפול, כי הבהרנו לגמרי את הסיטואציה בינינו לבין
החולה, עד שניתן לסקור אותה עכשיו בסקירה אחת כמו תרגיל-חשבון; והנה דומה שמתגנב ונכנס כאן משהו
שלא נכלל בחשבון זה. חידוש לא צפוי זה הוא כשלעצמו רב-אנפין... אותה עובדה חדשה, שאנו מכירים בה
בלי-חמדה, אנו מכנים: העברה". (ההדגשה שלנו).
המבואה שלעיל, הלקוחה מפרויד (הרצאה כ"ז; מתוך "הרצאות מבוא לפסיכואנליזה", 1916-17), יחד עם
מספר מאמרים בסיסים אחרים של פרויד הנסבים על ההעברה (כמו: "על הדינמיקה של ההעברה", 1912;
"הערות על אהבת-העברה", 1915), תוך התייחסות לנקודות מרכזיות מסוימות מתוך סמינר VIII של לאקאן:
'העברה' –  יפתחו בפנינו את השער לדון בתופעת ההעברה "רבת-ה-אנפין".
 
על מנת להמשיך ולפלס את דרכנו במעבה "ההעברה", נתייחס לשתי התערבויות הבאות של אריך לוראן;
התערבויות אלה יאפשרו לנו לנסח לבסוף 3 צירים מרכזיים - לא בלתי קשורים זה לזה -  שלאורם נדון
בסוגיית ההעברה.
  • "לאקאן-האנליזאנט הוא ההפך מפרויד. הוא עבר אנליזה... באמצעות התיזה שלו על Aimee הוא חותר לגלות את המפתח של התשוקה הנשית.   Aimee- זה המסתורין, המסתורין של דחף המוות אצל הנשים ושל המעבר-לאקט שלהן. פרויד מותיר אותנו עם השאלה: מה הנשים רוצות? לאקאן פולש בנחישות לאזור בו הן רוצות להכות את הגבר ובמה שיקר לו יותר מכל... לאקאן-האנליזאנט גער בפרויד על שום שבלבל בין האישה ובין ההיסטרית... לאקאן-האנליזאנט הוא זה אשר ידע לחלום רחוק יותר מפריד ולהתעמת עם הבלתי נסבל שבשאלה הנשית עבור גבר".[i]  
  • "בצד הנשי הנשלט על ידי הלא-כל, האהבה מחליפה את הערבות הפאלית ומהדהדת את הודאות של אירוע הגוף... ההנגדה הזאת [הסגנון ה"פטישיסטי" של האהבה הגברית והסגנון ה"ארוטומני" של האהבה הנשית] היא מכריעה על מנת לאתר את המקום ולהעריך את התפקיד של אהבת-ההעברה בהתנסות האנליטית."[ii]
 
שלושת הצירים, הנגזרים מן הדברים שהובאו לעיל וימקדו את דיוננו בנושא ההעברה, הם:
  1. "בראשית הפרקטיקה האנליטית הייתה, הבה נזכור, אהבה". (ז'אק לאקאן; מתוך הפרק הפותח של סמינר VIII: 'העברה').
  2. העברה ואקט.
  3. העברה ואישה.
 
 
הביבליוגרפיה תוצג ביתר פירוט והרחבה בשיעור הראשון של הסמינר.
 
 
 
 
 
 
 
[i] Eric Laurent, Paris USA Lacan Seminar, September 30, 2011. New York
נמצא בפורטל של האתר של דור-a ב- Youtube
 
[ii] Eric Laurent, "Lacan, hérétique", La Cause freudienne N0 79, 2011.
הופיע באופן חלקי ב:
La movida Zadig N0 1