קליניקה תחת העברה

Au commencement de l`experience analytic, rappelons-le, fut l`amour

בהתחלת ההתנסות האנליטית, הזכיר זאת, התקיימה האהבה (לאקאן, סמינר על ההעברה, נובמבר 1960). 
העברה, מושג ושם חדש לאהבה, "שעוברת דרך אמירה" (אריק לוראן, ראיון סביב ספרו "ההופכי של הביופוליטיקה", בתוך Lacan Quotidien 476. 

חשיבותם של התגלית ושל המושג, ממשי של הקליניקה תחת העברה. 

ביבליוגרפיה בסיסית של השנה: 

פרויד, "הדינמיקה של ההעברה". 
פרויד, "הזכרות, חזרה ועיבוד". 
פרויד, "מעבר לעקרון ההנאה". 
לאקאן, סמינר "העברה". 
לאקאן, "ארבעת מושגי היסוד של הפסיכואנליזה".