אירועים          
 

תמונות מאירועי "לאקאן בסין" מאי 2017 תל אביב