אוטיזמים          
 
אוטיזמים, קליניקה של המסלול*
סדנא באחריות שרון זוילי כהן ומוריה בר ניצן 


כדור, מכונית, חוט.....
על מה מדובר? מהם אובייקטים אלו אליהם הסובייקט האוטיסטי נקשר?
מה לעשות איתם? למה הם משמשים?
 
האוטיזם מלמד אותנו כי הטופולוגיה של המרחב והטופולוגיה של הגוף קשורים זה לזה. נלמד יחד עם אריק לוראן ועם קריאה במקרה של רוז'ין לפורט "ילד זאב",כפי שמוצג בסמינר הראשון של ז'אק לאקאן, על אפיונים ייחודים של האובייקט אליו הסובייקט נקשר ,תוך כדי בנייה של מסלולים מהוברים לגוף .מסלולים המהווים סף להתענגות בלתי מרוסנת.

חלק ראשון, חקירה ולמידה:
האוטיזם בודד כאבחנה בראשית שנות הארבעים, מאז הוא פושט ולובש צורות שונות בשיח הציבורי.במפגשים  נעקוב אחר גלגולי האבחנה, האפקטים והמקום שהיא הולכת ומקבלת בשדה הבריאות, החינוך והטיפול בכלל ובישראל בפרט.      
נהפוך בהמשגות פסיכואנליטיות סביב שאלות הנוגעות לגוף באוטיזם, האובייקטים אליהם הסובייקט קשור והמרחב אותו מבנה.
נחתום  בקריאה בעדות ,כתובה בגוף ראשון, של דונה ויליאמס " אף אחד בשום מקום" שמצטרפת לעדויות נוספות של אוטיסטים בוגרים שפותחים לנו אשנב לדרך שהצליחו לפלס במפגש עם החוץ .

חלק שני, הצגות מקרה  בבית הספר <> הסמינר הקליני של דורa:
עבודה סביב תיאורי מקרה של נערים ונערות הלומדים בבית הספר והנוגעים בשאלות  הקשורות להתבגרות. ירתמו להשתתף בהצגות המקרה והדיון: פרלה מיגלין, פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית חברה ב- NLS, ומבל גרייבר, פסיכואנליטיקאית חברה ב- NLS,  פסיכולוגית במרפאה לבריאות הנפש של "הכללית".

*הזמנה למפגשים אלו, היא פרי של שיתוף פעולה בין הפלטפורמה ללימודים חדשים בפרוייקט דור a , לבין בי"ס בית אקשטיין "דרור" ,בי"ס לנערים ונערות אוטיסטיים, ועניין להעמיק בחקירה סביב סוגיות בוערות בתחום אל מול מפגש עם האוטיזמים, היכן שאנו נתקלים בבואנו לחנך..לטפל..
המפגשים יתקיימו בביס "דרור" בפרדס חנה בימי שישי אחת לחודש {נובמבר עד יוני} בין השעות 11:00-12:30  {פעם בחודשיים המפגש יתארך עד 13:00 ויכלול את החלק של הצגות מקרה}.

תאריכים:
3/11;  1/12; 12/1; 9/2; 9/3; 20/4; 18/5; 20/6
המפגש האחרון  20/6 18:15-19:45  יתקיים בבית ציוני אמריקה במסגרת הסמינר הקליני של פרויקט דורa.

עלות:
ההשתתפות במפגשים כרוכה בתשלום של 550 ש"ח ובקיומה של שיחה מקדימה.
ממשתתפי הסמינר הקליני של דורa המעוניינים להשתתף בסדרה תיגבה עלות של 350 ש"ח.

רישום:
 shzvili@gmail.com
moriabn83@gmail.com

רשימת קריאה:
Jacques Lacan : Book I, Freud's Papers on Technique,{Chapter 8} 1953-1954  
Eric Laurent :  Autism and psychosis: further dialogue with Robert and Rosine Lefort; in psychoanalytical notebooks 25,2012 
London society of the new lacanian School
    
Eric Laurent:    La bataille de l'autisme. De la    clinique à la politique , Navarin <> Le champ Freudien
Donald Meltzer: Explorations autism, 1975 Karnac
Esteban Morilla Autism : Divergent Positions in Psychoanalysis   https://www.scribd.com/document/88074958/Mental-Online-11                  
 
- שלוש פגישות ראשונות : ילד זאב, והערות עבודת קרטל.
http://www.lacan.com/symptom8_articles/lefort8.html
 
- פרנסיס טסטין  מצבים אוטיסטים אצל ילדים, מהדורה מתוקנת, 1981,הוצאת איתאב ב1994.

-דונה ויליאמס, אף אחד בשום מקום, הוצאת ידיעות ב1996.
 
  
 
**"מה לעשות עם האובייקטים שהסובייקטים האלו מקיפים עצמם בהם ללא הפסק? האם צריך להתייחס לזה כאפיונים מחוץ לנורמה. כתופעות מזיקות שצריך להכחיד, או כתמיכה עבור הסובייקט וכצורה של המצאה? איך להסביר את השימוש המוזר שלו אך הטיפוסי דיו, עד כדי שאפשר לדבר על אובייקט "אוטיסטי"? ואיך להתאים את העקביות הזו, שניתן לזהות בקליניקה,עם העובדה שהאובייקט הזה ניבנה בו בזמן מתוך הקונטינגנטיות  של ההיסטורי של כל אחד" {המאבק על האוטיזם, מהקליניקה לפוליטיקה- אריק לוראן}