אברבנelle          
 
לאור היוזמה שהגיעה מן המחלקה הפתוחה ב"אברבנאל", להלן תכנית לעבודה לאורך שנת הלימודים 2017-8:

7 ינואר 2018 11:00-12:30 : הרצאת פתיחה: "למה לאקאן?", ליאת שליט

11 פברואר 2018 11:00-12:30: הרצאה המלווה בראיון חולה, מרקו מאואס

25 מרץ 2018 11:00-12:30: הרצאה המלווה בראיון חולה, פרלה מיגלין

6 מאי 2018 11:00-12:30 : הרצאה המלווה בראיון חולה, שלמה ליבר

יוני 2018:  מפגש שיח בין קלינאים בנוגע לסוגיות קליניות עכשוויות ולעבודה המוסדית : מועד ומיקום מדויקים ייקבעו בהמשך.
 
 
המפגשים באחריות ליאת שליט, מרכזת הפלטפורמה ללימודים חדשים בדורa, ביחד עם הלה שמיר
המפגשים המלווים בראיון חולה פתוחים לצוות המחלקה בלבד