אברבנelle          
 
לאור היוזמה שהגיעה מן המחלקה הפתוחה ב"אברבנאל", להלן תכנית לעבודה לאורך שנת הלימודים 2017-8:

7 ינואר 2018 11:00-12:30 : הרצאת פתיחה: "למה לאקאן?", ליאת שליט

11 פברואר 2018 11:00-12:30: הרצאה המלווה בראיון חולה, מרקו מאואס

11 מרץ 2018 11:30-13:00: הרצאה המלווה בראיון חולה, פרלה מיגלין

8 אפריל 2018 11:30-13:00 : הרצאה המלווה בראיון חולה, שלמה ליבר

6 למאי 2018 11:30-13:00: הרצאה המלווה בראיון חולה, מרקו מאואס 

3 יוני 2018:  מפגש שיח בין קלינאים

8 ליולי 2018

5 לאוגוסט 2018

2 לספטמבר 2018

7 לאוקטובר 2018

4 לנובמבר 2018

16 לדצמבר 2018
 
 
המפגשים באחריות ליאת שליט, מרכזת הפלטפורמה ללימודים חדשים בדורa, ביחד עם הלה שמיר
המפגשים המלווים בראיון חולה פתוחים לצוות המחלקה בלבד